Om bilder

Här planerar jag att lägga ut texter som principiellt eller på annat vis diskuterar bildens roll i forskningen.

Vid föreläsningar använder jag mig nästan alltid av bilder. Flera gånger har jag för en föreläsning utgått från en enda bild. Så till exempel då jag diskuterat Dorothea Langes foto Migrant Mother, 1936.

 

  Dorothea Lange, Migrant Mother. Foto 1936. Library of Congress, Washington, DC.