Här hittar du ett urval av de böcker som jag skrivit eller varit redaktör för. Längst ner på sidan finns en länk till Libris. Där hittar du ytterligare några böcker.

Under rubriken Artiklar här på hemsidan hittar du en lista över några av de artiklar som jag publicerat.

 
Ut ur mörkret. Ljusets och belysningens kulturhistoria 2016
Tio kapitel om ljus och mörker, den aspekt på livskvalitet som berör vår existens från tiden i livmodern till livets sista dag. Kapitelrubriker: Sinnenas ljus och mörker, Eld och lågor ljus i mörkret, Ljuset som förändrade allt, Glödlampans Sverige framtidens ljus, Visioner, Ljusarkitekturens och neonljusets 1930-tal, I landet lysrör, Ljustrevnad lystak och strutar av plast, Välfärdens ljus, och avslutningsvis; Vart är vi på väg? Omfång 271 sidor, antalet bilder 251, inklusive referenser och register.

 
 
 
 
Från ved till www – när framtiden blev elektrisk 2016
CETIS, Centrum för teknik i skolan, är ett nationellt resurscentrum. Jag erbjöd dem att fritt använda min Från ved till www, publicerad 2009. Nu har CETIS gjort den fritt tillgänglig för skolor och andra på webben, mycket bearbetad, utökad och bättre. Inför höstterminen 2016 finns två kapitel klara: Lyssna på musik hemma och Ett annat liv i ett annat ljus.
  Hallå! som e-bok 2012
Då jag 2005 skrev Hallå!, min bok om telefonens första tid i Sverige, var det etnologisk nyfikenhet som styrde min forskariver. Vad hände när det på 1880-talet blev möjligt att låta sin röst nå någon annans öra, om än många kilometer därifrån? Den som ville ringa måste ta hjälp av telefonisterna, som likt ödets nornor kopplade samman de samtalande. Läs här kapitlet om Telefonisterna och telefontornet i Stockholm, sidorna 94–113 i Hallå!
 
 
 
Från ved till www. När framtiden blev elektrisk 2009
Elektriciteten syns inte men du är beroende av den från morgon till kväll och nästan var du än befinner dig. Det är temat för denna tidsresa, avsedd för skolans högstadium och gymnasiet. Sverige utan elektricitet var ett annat land att leva i. Klicka gärna på de små bilderna, därunder visas några av bokens uppslag som pdf. Från ved till www var gratismaterial för skolan, 68 sidor bild och text. Utgiven av Vattenfall i november 2009. Redan i januari 2010 var hela upplagan på 6500 ex. slut.
  Kärnkraft retro 2008
En antologi om kärnkraft med fyra teman: tidsanda, brytpunkter, omladdningar och kulturarv. Jag var redaktör och skrev inledningsartikeln Varför kärnkraft retro? Utgiven av Tekniska museet.
 

 

Kungsträdgården 2008
Trafikkontoret i Stockholm planerade för en helt ny belysning i Kungsträdgården och jag blev ombedd att skriva en historien om hur belysningen och folklivet i Kungsträdgården förändrats från slutet av 1800-talet fram till idag. Rapporten Kungsträdgården publicerades 2008 av Trafikkontoret.

  Sverige i rymden 2007
En antologi och samtidigt Tekniska museets årsbok (precis som Kärnkraft retro, 2008). Som författare medverkade bland andra Sven Grahn och Lotta Lotass. Jag var redaktör och skrev artikeln Tekniska museet i rymden, om de många och fascinerande rymdutställningar som visats på museet sedan 1963. Utgiven av Tekniska museet.
     
 
Hallå! 2005
Om hur människors sociala relationer förändrades när telefonen 1880 plötsligt gjorde det möjligt samtala även med den som inte var närvarande i rummet. Om telefonens första tid i Sverige och fram till 1910-talet. Utgiven av förlaget Historiska Media.
Norrbro, Gustav Adolfs Torg och Strömparterren 2006
Utredning för Stockholms stad om hur de tre platsernas belysning och sociala roll förändrats genom tiderna. Utgiven av Trafikkontoret, Stockholms stad. Norrbro-pdf.
 
     
 
Stockholmsnatt 1998
Historien om kvällsstadens historia med Stockholm som exempel. Hur har människor använt sig av de mörka timmarna, alltsedan 1700-talet och fram till idag? Utgiven av Stockholms stadsmuseum.
  Tidernas ljus 1995
En omarbetad version av Anden i lampan, skriven för att användas i skolan. 48 sidor. Utgiven av Svensk Energi.
     
 
I dialog med historien 1994
Om historiens närvaro i nuet och hur människor i ett skärgårdssamhälle förhåller sig till lokalhistorien i sin vardag.
Boken skrevs till stor del i byn Marum på Björkö-Arholma, några mil nordost om Norrtälje, strax innanför Ålands hav. Boken bygger på arkivforskning, en mixad läsning av  bland annat lokalhistorisk, sociologisk, etnologisk, antropologisk och sjöfartshistorisk litteratur samt, framför allt, ett  återkommande fältarbete i Marum åren 1976, 1992 och 1993.
Utgiven av Sjöhistoriska museet.
  Anden i lampan 1993
Anden i lampan är min avhandling i etnologi och den har underrubriken "Etnologiska perspektiv på ljus och mörker". Boken handlar om belysningshistoria och hur vardagsliv, sociala relationer och synen på tid och rum förändrats sedan 1700-talet. Utgiven av Carlsson Bokförlag.
En sammanfattning av avhandlingen har översatts till engelska av Alan Crozier. En sammanfattning av Anden i lampan finns också på kinesiska, översatt av Xiujie Wu och Yongmei Guo. Artikeln på kinesiska publicerades i Minsu yanjiu (Folklore Studies), 2005:1.
     
 
Herrar Black & Smith på väg till Skandinavien 1992
Originalutgåva av en tecknad serie från 1850-talet, tecknad av Fritz von Dardel. Angela Rundqvist och jag gav ut den och skrev en innehållsrik efterskrift. Utgiven av Carlsson Bokförlag.
  Av egen kraft 1989
Antologi om Jämtlands elektrifiering där jag var en av författarna. Boken gavs ut av Jämtkraft i samband med företagets 100-årsjubileum.
     
 
Ljus och kraft 1989
I denna historia om Hälsinglands elektrifiering skärskådas elektrifieringen som bland annat socialhistoria, ekonomisk historia och politik. Kapitlen djupdyker i jordbrukets, kökets, belysningens och pappersmasseindustrins elektriska kulturhistoria. Utgiven av Carlsson Bokförlag.
  Ingeniör Münchhausens berättelser från Amerika 1985
Faksimilutgåva av en burlesk münchhausiad där skrönorna berättas av en svensk ingenjör som haft häpnadsväckande framgångar i Amerika. Originalet publicerades 1893 och dess då lika unga som skämtsamma författare, Carl Jakob Magnell, blev i sinom tid rektor för Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Utgiven av Carlsson Bokförlag.
     

Fler publicerade böcker hittar du på Kungliga Bibliotekets hemsida, Libris:
http://libris.kb.se/form_extended.jsp