Välkommen till min hemsida!

Åren 2009–2014 arbetade jag med forskningsprojektet Ljusår. Sedan 2015 är jag kulturhistorisk belysningsspecialist vid ÅF Lighting.

Bakom rubriken Aktuellt hittar du information om något av det som nyligen eller nu engagerar mig.

Bakom rubriken Skrivit och publicerat går det att klicka på Böcker och på Artiklar. Där hittar du korta presentationer och digitala länkar. Min ambition är att de artiklar som jag publicerar också ska finnas här, som pdf.

Bilden med isbjörnen är en reklamskylt från 1926 för Elektraverkens glödlampa Toram. Just då, på 1920-talet, förändrades hemmen i Sverige av elektrisk ljuskultur. Tio år tidigare var fotogenlampor den vanligaste belysningen i hemmen.

1992 skrev jag artikeln Glödlampan, kvinnan och isbjörnen. Den finns som pdf här på hemsidan.