Ljusår var ett flerårigt forskningsprojekt i samarbete mellan El-Kretsen, Stockholms stadsmuseum och Jan Garnert. Syftet med Ljusår var att ge kunskap och en fördjupad förståelse för relationen mellan belysningsteknikens historia och människors sociala liv och kultur.

Ljusår var ett både framtidsinriktat och kulturhistoriskt projekt. Ambitionerna sammanfattades i projektnamnets underrubrik: Belysningshistoria och samhälle, livskvalitet, miljö och hållbar utveckling.

Inom ramen för Ljusår skrevs populärvetenskapliga och akademiska artiklar och andra publikationer om belysningens socialhistoria och kulturhistoria. I projektet ingick också två film-dokumentärer. Den senaste, Alltid ljust, blev klar 2013.

Som en del av projektet Ljusår inleddes samarbeten med arkitekter, ljusdesigner och andra yrkesgrupper som arbetar med ljus och belysning. I projektet ingick också samarbeten med belysningsutbildningar och andra utbildningar och forskningsmiljöer vid universitet och högskola.

Projektet Ljusår pågick åren 2009–2014.

  Köksbelysning med lysrör. Kökspärlan, från 1976, tillverkad av Järnkonst.